STICHTING NOEDELS

Onze missie

Als ouders van een dochter met een ASS hebben wij jarenlang geploeterd

om duidelijk te krijgen waardoor ze zich nou zo anders ontwikkelde dan haar leeftijdsgenootjes. Niet vanwege het stempeltje, maar omdat we haar wereld dan beter konden begrijpen en daarop konden reageren.

Het is ons uiteindelijk gelukt om haar op de juiste plek te krijgen qua school met de daarbij behorende obstakels zoals b.v. leerlingenvervoer.

Ze is nu 17 en er ligt nog een weg voor ons.

Als we terugkijken en zien hoe complex die weg is geweest en hoeveel energie het heeft gekost, dan weten we zeker dat er kinderen (en daarmee hele gezinnen) zijn die hierin vastlopen.

Omdat wij vinden dat dat beter kan zijn we Stichting Noedels gestart.

Stichting Noedels is een jonge non-profit stichting (dec 2018) die streeft naar (H)erkenning van jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis.

Daarbij richten we ons op drie taken:

EDUCATIETHEATER

Het brengen van educatietheater aan leerkrachten, naschoolse opvang medewerkers en hulpverleners. Deze mensen hebben vanuit hun professie veel contact met jonge kinderen en kunnen daardoor in een vroeg stadium een bijdrage leveren aan het herkennen van ASS problematiek. Als daardoor eerder gezinnen op het juiste hulp en begrip-spoor worden gezet hopen wij veel frustratie te voorkomen. De keuze voor educatietheater is gebaseerd op onze eigen ervaringen bij een amateur muziektheatergroep. Wij zijn er van overtuigd dat gespeelde praktijkvoorbeelden in combinatie met sterke teksten en pakkende muziek een hoger leerrendement en meer begrip geeft dan een theorieles in de schoolbanken.

INFORMATIEPUNT

Van de website www.stichtingnoedels.nl een navigatiepunt maken waar jongeren met ASS en hun ouders een beetje wegwijs worden gemaakt in opties die er zijn en handvatten te bieden. Wij hebben het zelf als heel fijn ervaren als iemand ons een beetje de weg kon wijzen. Nu willen wij degene zijn die wijst.

MAATJESPROJECT

Veel jongeren met ASS zitten in een sociaal isolement.

Als je al moeite hebt met het onderhouden van sociale contacten, dan is het in deze tijd met facebook, snapchat, twitter en instagram helemaal ondoenlijk geworden om al die ongeschreven sociale regels te kunnen volgen. Daardoor kan hun wereldje erg klein worden. Wij zouden heel graag een soort contactcentrum worden waar mensen zich kunnen aanmelden die als “maatje” iemand mee wil nemen voor een wandeling of bij het uitlaten van de hond, een museumbezoek etc. etc.. Voorwaarde daarbij is dat er geen sociale interactie wordt verwacht. Als er bij een wandeling van een uur niet wordt gesproken wil dat niet zeggen dat er niet wordt genoten. Uiteraard hoort daar een uitgebreide kennismaking bij waarbij de jongere, maar zeker ook de ouders hun vertrouwen moeten kunnen uitspreken. Het gaat immers om een kwetsbare groep. Dit willen we daarom op een verantwoorde wijze doen en voor we er mee van start kunnen zullen we de format met professionals moeten vaststellen.

Ambitieuze projecten van slechts ervaringsdeskundigen die dit doen naast hun vaste baan, maar stap voor stap beklim je een berg.