Organisatie gegevens

Stichting Noedels

KvK nummer: 73421995

Bankrekeningnummer: NL76 RABO 0341 5576 09

info@stichtingnoedels.nl


Onze organisatie

Stichting Noedels is een ideële stichting met als primair doel het bevorderen van het vroegtijdig herkennen van ASS (Autisme Spectrum Stoornis) bij kinderen/jongeren. Als ervaringsdeskundige van een dochter met PDD-NOS weet de oprichter van de stichting hoe moeizaam de weg tot (h)erkenning van de problematiek van een kind met een ASS kan zijn. Zowel voor het kind als voor het gezin. Stichting Noedels is er van overtuigd dat vroegtijdige herkenning van ASS bij een kind er toe kan bijdragen dat gezinnen in een vroeg stadium ondersteuning aangeboden kunnen krijgen die veel problemen bij het gezin en het kind kunnen voorkomen. Hulpverleners, maar ook professionals die met kinderen te maken hebben (o.a. leerkrachten) krijgen kennis en informatie vooral uit klassieke leermethoden aangereikt. Stichting Noedels streeft ernaar om doormiddel van Educatie Theater een lesprogramma gebaseerd op praktijkvoorbeelden van ouderervaringen aan te bieden. Door een muziektheater "voorstelling" neer te zetten waarbij muziek en songteksten het spel ondersteunen. Daarnaast wil de stichting graag een informatie portaal worden om de juiste weg voor de jongere te vinden in de richting van volwassenheid. Daarbij valt te denken aan beschikbare onderwijsvormen, vervoersregelingen etc. etc.     


Bestuur

Het bestuur van Stichting Noedels bestaat uit:

Marcel Woning - Voorzitter                                 e-mail: voorzitter@stichtingnoedels.nl

Lianne Woning-Groot - Penningmeester             e-mail: penningmeester@stichtingnoedels.nl

Kathy de Haan - Secretaris                                    e-mail: secretaris@stichtingnoedels.nl

Naast het bestuur wordt de stichting gesteund door een aantal vrijwilligers.