De stichting is jong, daarom wordt er nog gewerkt aan de website. Zoekt u informatie die nog niet op de site staat? Neem dan Contact met ons op!
 

Onze missie

Hier komt nog een uitgebreide tekst. Voorlopig plaatsen we hier de tekst die in de statuten bij het doel van de stichting staat vermeld:


Artikel 2 - Doel
1. De stichting heeft ten doel het, vanuit ouder perspectief, opzetten, uitvoeren en/of
   ondersteunen van projecten die ten goede komen aan (begrip voor) (jonge) mensen met
   een - al dan niet bewezen - Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en het verrichten van al
   hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting dient het algemeen belang.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door projecten op te zetten, uit
    te voeren en/of te ondersteunen bestaande uit onder andere maar niet uitsluitend:
   - het creëren van herkenning en begrip voor (jonge) mensen met een - al dan niet
     bewezen - Autisme Spectrum Stoornis (ASS) (bijvoorbeeld Educatie-theater,
     schriftelijke informatie);
   - het creëren van begrip bij (jonge) mensen met een - al dan niet bewezen -
     Autisme Spectrum Stoornis (ASS). (bijvoorbeeld Educatie-theater, schriftelijke
     informatie) voor hun (vermeende) stoornis en wat dat kan betekenen voor
     henzelf en de omgeving.