Educatie Theater 

Dit project heeft tot doel het brengen van educatietheater aan leerkrachten, naschoolse opvang medewerkers en hulpverleners. 

Deze mensen hebben vanuit hun professie veel contact met jonge kinderen en kunnen daardoor in een vroeg stadium een bijdrage leveren aan het herkennen van ASS problematiek. 

Als daardoor eerder gezinnen op het juiste hulp en begrip-spoor worden gezet hopen wij veel frustratie te voorkomen. 

De keuze voor educatietheater is gebaseerd op onze eigen ervaringen bij een amateur muziektheatergroep. Wij zijn er van overtuigd dat gespeelde praktijkvoorbeelden in combinatie met sterke teksten en pakkende muziek een hoger leerrendement en meer begrip geeft dan een theorieles in de schoolbanken.

Op dit moment zijn we het stuk aan het ontwikkelen, tegelijkertijd zijn we op zoek naar de middelen om het ook echt aan te kunnen bieden. Ons uitgangspunt is om dit voor de ontvangers kosteloos aan te bieden zodat er geen keuze hoeft te worden gemaakt in het aanbod maar dat het echt aanvullend kan worden aangeboden.  

Hiervoor zijn we afhankelijk van giften, donaties, fondsen en subsidies. Hierin zijn we nog niet geheel thuis, dus als er iemand is die ons daarin verder kan/wil helpen dan houden wij ons graag aanbevolen!