De stichting is jong, daarom wordt er nog gewerkt aan de website. Zoekt u informatie die nog niet op de site staat? Neem dan Contact met ons op!
 

Doneren

Stichting Noedels heeft geen vaste inkomsten en is op dit moment volledig afhankelijk van donaties.

Donaties zorgen ervoor dat wij Stichting Noedels kunnen laten bestaan. Om de doelen te kunnen bereiken is er geld nodig, al is het alleen al om de kosten voor een bankrekening en een website te kunnen voldoen. We streven er naar om de exploitatie van Stichting Noedels met minimale middelen te verwezenlijken zodat de donaties zo concreet mogelijk kunnen worden ingezet voor de doelen.

Uw donatie kunt u storten op rekeningnummer: NL58 RBRB 0778 1584 03 ten name van Stichting Noedels

Wilt u bij uw donatie aangeven of wij u mogen noemen als donateur van de stichting?


Donateurs:

Staat binnenkort uw naam hier?